Cirkeln och linjen

Cirkeln och linjen 2 och 3                                                                   

Cirkeln och linjen 4 och 8

Cirkeln och linjen 27 och 28 

Cirkeln och linjen 10 och 13

Cirkeln och linjen 8 och 9

Cirkeln och linjen 22 och 29

Centrum för fotografi, Stockholm, 2013

Festival Circulations, Paris, France, 2015

My spread from festival Circulations catalog

NAU Gallery, Stockholm, 2014

Konsthall Vargåkra gård, Simrishamn, 2015

Breadfield Gallery, Malmö, 2014